سازگاری

| کاسپين | املاک کاسپين | کاسپين املاک | ترکيه | استانبول | آنتاليا | آلانيا | املاک ترکیه | سواحل زیبای ترکیه | جاذبه های ترکیه | مکانهای دیدنی ترکیه | جاذبه گردشگری ترکیه | بهترين | تور | سبک زندگي | معماري و دکوراسيون داخلي | خريد خانه | خريد خانه در استانبول | خريد خانه در ترکيه | خانه ارزان | مهاجرت | ويزا | اقامت | پاسپورت | زندگي در استانبول | زندگي در ترکيه | وکيل مهاجرت | قيمت خريد خانه در استانبول به تومان | قيمت خانه در استانبول به پول ايران | اجاره خانه در استانبول | قيمت اجاره خانه در استانبول | خريد خانه ويلايي در استانبول | خريد خانه ارزان قيمت در استانبول | سايت خريد خانه در استانبول | مردم ترکیه | مراکز خرید ترکیه | خوراکی های ترکیه | تنقلات ترکیه | بازار ترکیه | خريد آپارتمان دست دوم در استانبول |...

سازگاری

منبع:اداره کل مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه

با ماده 96 قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، به اداره کل در خصوص فعالیت های سازگاری، وظایفی اعطاء گردیده است.

 

ماده 96 – (1) اداره کل در حد امکانات مالی و اقتصادی کشور با هدف اجرای برنامه هایی در راستای تسهیل سازگاری متقابل اتباع خارجی و یا افراد دارای وضعیت حمایت بین المللی با جامعه در ترکیه و ارائه مهارت و اطلاعاتی که فرد با آنها در کشور ما، در کشور دیگری که اسکان خواهد یافت و یا در صورت بازگشت در کشور خود بتواند در تمامی زمینه های زندگی اجتماعی به نیاز به کمک افراد ثالث به صورت مستقل زندگی نماید، می توانند با بهره مندی از پیشنهادات و مشارکت های سازمان ها و نهادهای دولتی، حکومت های محلی، سازمان های جامعه مدنی، دانشگاه ها و سازمان های بین المللی، فعالیت های سازگاری را برنامه ریزی نماید.

 

(2) اتباع خارجی می توانند در دوره های آموزشی که ساختار سیاسی، زبان، سیستم حقوقی، فرهنگ و تاریخ کشورمان و همچنین حقوق و وظایف ایشان را در سطح پایه آموزش می دهد، شرکت نمایند.

 

(3) برنامه های اطلاع رسانی و معرفی در موضوعاتی از قبیل بهره مندی از خدمات و اموال شخصی و سازمانی، دسترسی به فعالیت های اقتصادی و آموزشی، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی، دریافت خدمات بهداشتی، از طریق آموزش از راه دور و سیستم های مشابه از سوی اداره کل با همکاری سازمان ها و نهادهای دولتی  و سازمان های جامعه مدنی گسترش داده خواهد شد.

منبع:اداره کل مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه

اجرای برنامه ها در راستای تسهیل سازگاری متقابل اتباع خارجی و یا افراد دارای وضعیت حمایت بین المللی با جامعه در ترکیه

 

ارائه مهارت و اطلاعاتی که فرد با آنها در کشور ما، در کشور دیگری که اسکان خواهد یافت و یا در صورت بازگشت در کشور خود بتواند در تمامی زمینه های زندگی اجتماعی به نیاز به کمک افراد ثالث به صورت مستقل زندگی نماید

 

برای اتباع خارجی می توان در دوره های آموزشی که ساختار سیاسی، زبان، سیستم حقوقی، فرهنگ و تاریخ کشورمان و همچنین حقوق و وظایف ایشان را در سطح پایه آموزش می دهد، برگزار نمود.

 

اجرای برنامه های اطلاع رسانی و معرفی در موضوعاتی از قبیل بهره مندی از خدمات و اموال شخصی و سازمانی، دسترسی به فعالیت های اقتصادی و آموزشی، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی، دریافت خدمات بهداشتی، از طریق برگزاری دوره های آموزشی، آموزش از راه دور و سیستم های مشابه و همچنین برنامه ریزی برای فعالیت های سازگاری با بهره مندی از پیشنهادات و مشارکت های سازمان ها و نهادهای دولتی، حکومتهای محلی، سازمان های جامعه مدنی، دانشگاه ها و سازمان های بین المللی

 

سازگاری پیش بینی شده در قانون و مطالعات اداره کل؛ نه یک ترکیب است و نه یک ادغام. هماهنگی به وجود آمده ناشی از درک متقابل میان پناهجو و جامعه بر مبنای داوطلبانه بودن می باشد.

ارائه مهارت و اطلاعاتی که فرد با آنها در کشور ما، در کشور دیگری که اسکان خواهد یافت و یا در صورت بازگشت در کشور خود بتواند در تمامی زمینه های زندگی اجتماعی به نیاز به کمک افراد ثالث به صورت مستقل زندگی نماید

 

برای اتباع خارجی می توان در دوره های آموزشی که ساختار سیاسی، زبان، سیستم حقوقی، فرهنگ و تاریخ کشورمان و همچنین حقوق و وظایف ایشان را در سطح پایه آموزش می دهد، برگزار نمود.

 

اجرای برنامه های اطلاع رسانی و معرفی در موضوعاتی از قبیل بهره مندی از خدمات و اموال شخصی و سازمانی، دسترسی به فعالیت های اقتصادی و آموزشی، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی، دریافت خدمات بهداشتی، از طریق برگزاری دوره های آموزشی، آموزش از راه دور و سیستم های مشابه و همچنین برنامه ریزی برای فعالیت های سازگاری با بهره مندی از پیشنهادات و مشارکت های سازمان ها و نهادهای دولتی، حکومتهای محلی، سازمان های جامعه مدنی، دانشگاه ها و سازمان های بین المللی

 

سازگاری پیش بینی شده در قانون و مطالعات اداره کل؛ نه یک ترکیب است و نه یک ادغام. هماهنگی به وجود آمده ناشی از درک متقابل میان پناهجو و جامعه بر مبنای داوطلبانه بودن می باشد.

 

در فعالیت ها و مقررات سازگاری، هدف یک تعامل فعال و دو جانبه بوده و یک نگرش مهاجر محور اتخاذ خواهد گردید. با هدف اجرای کار و امور مربوط به سازگاری متقابل اتباع خارجی با جامعه، اداره ارتباطات و سازگاری اداره کل برای این امر منصوب گردیده است.

 

از سوی اداره ارتباطات و سازگاری هم برای اتباع خارجی دوره های آموزشی که ساختار سیاسی، زبان، سیستم حقوقی، فرهنگ و تاریخ کشورمان و همچنین حقوق و وظایف ایشان را در سطح پایه آموزش می دهد، برگزار می گردد و هم فعالیت هایی اجتماعی، فرهنگی و هنری با هدف تسهیل سازگاری متقابل اتباع خارجی با جامعه اجراء می گردد. 

 

در برگزاری این دوره های آموزشی، اداره کل هماهنگ کننده خواهد بود و با سازمان های جامعه مدنی، دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی، سازمان های بین المللی، حکومتهای محلی و رسانه های همکاری فعالانه خواهد داشت. برای 

در فعالیت ها و مقررات سازگاری، هدف یک تعامل فعال و دو جانبه بوده و یک نگرش مهاجر محور اتخاذ خواهد گردید. با هدف اجرای کار و امور مربوط به سازگاری متقابل اتباع خارجی با جامعه، اداره ارتباطات و سازگاری اداره کل برای این امر منصوب گردیده است.

 

از سوی اداره ارتباطات و سازگاری هم برای اتباع خارجی دوره های آموزشی که ساختار سیاسی، زبان، سیستم حقوقی، فرهنگ و تاریخ کشورمان و همچنین حقوق و وظایف ایشان را در سطح پایه آموزش می دهد، برگزار می گردد و هم فعالیت هایی اجتماعی، فرهنگی و هنری با هدف تسهیل سازگاری متقابل اتباع خارجی با جامعه اجراء می گردد. 

 

در برگزاری این دوره های آموزشی، اداره کل هماهنگ کننده خواهد بود و با سازمان های جامعه مدنی، دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی، سازمان های بین المللی، حکومتهای محلی و رسانه های همکاری فعالانه خواهد داشت. برای ارائه اطلاعات و محتوا، محصولاتی از قبیل بروشور، کتاب، سی دی، ویب سایت، فیلم کوتاه تهیه خواهد نمود.