ترک تلکام

اپلیکیشن ترکسل – تلفنهای ترکیه

اپلیکیشن تلفنهای ترکیه اپلیکیشن ترکسل با نصب این اپلیکیشن بر روی گوشی خود میتوانید از اعتبار باقیمانده خود مطلع شوید…

3 سال پیش