خرید ملک در ترکیه

دلایل ایرانیان برای زندگی وسرمایه‌گذاری و خرید ملک در ترکیه
• همسایگی ایران و ترکیه ( به سبب نزدیکی و رفت و آمد آسان و کم هزینه از ترکیه به ایران و بلعکس)
• موقعیت جغرافیایی ترکیه ( بخشی از ترکیه در آسیا و بخشی دیگر در اروپا است)
• تسهیلات ویژه برای سرمایه گذاران خارجی
• شباهت فرهنگ مردم ترکیه با مردم ایران
• اقتصاد قویتر ترکیه نسبت به ایران و شرایط بهتر زندگی در ترکیه
• قوانین آسان برای اخذ اقامت ترکیه و شهروندی ترکیه
مهاجرت و سفر آسان به کشور های اروپایی بعد از حداقل 3 سال زندگی در ترکیه