قوانین تجاری کشور ترکیه

سرمایه گذاری و شیوه های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری (ivestment) ابزاری برای کسب دارایی است اما فقط برای کسب دارایی استفاده نمی شود . هر کسی می…

5 سال پیش

ثبت شرکت در ترکیه و راه اندازی کسب و کار در ترکیه

انواع شرکت ها و ساختارهای جایگزین تحت آخرین قوانین تجاری کشور ترکیه ثبت شرکت در ترکیه و راه اندازی کسب…

5 سال پیش

قوانین جدید اخذ شهروندی ترکیه با 400 هزار دلار

آخرین قوانین اخذ شهروندی ترکیه 2023 با 400 هزار دلار برای مهاجرت و اخذ شهروندی ترکیه 2023 راه های بسیاری…

5 سال پیش

مهاجرت به ترکیه

  مهاجرت به ترکیه راه های زیادی دارد و با توجه به شرایط خود و توانایی هایتان میتوانید میتوانید از…

5 سال پیش