ویزا ترکیه

منبع:اداره کل مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه

 

الزام ویزا ترکیه، مراجعه جهت ویزا و مقامات دارای صلاحیت

 

1) اتباع خارجی که قصد دارند تا نود روز در ترکیه بمانند، از کشوری که شهروند آن می باشند و یا به صورت قانونی در آن اقامت دارند می توانند از کنسولگری ها ویزا با تعیین هدف سفر دریافت نمایند. مدت اقامت در ترکیه که از طریق ویزا و یا هرگونه معافیت تامین می گردد، نمی تواند بیش از 90 روز در هر 180 روز باشد

2) برای آنکه مراجعات بتواند مورد ارزیابی قرار گیرد، می بایست مراجعات طبق اصول آن انجام گیرد.

3) داشتن ویزا، به معنای داشتن حق مسلم برای ورود به ترکیه نمی باشد.

4) ویزا ها از سوی کنسولگری ها و در شرایط استثنائی از سوی استانداریهای مربوط به درب مرزی مربوطه صادر می گردد. نتیجه مراجعات صورت گرفته به کنسولگری های ظرف نود روز مشخص خواهد گردید.

5) برای دیپلمات های کشورهای خارجی، مستقیما از سوی سفیران جمهوری ترکیه ویزا صادر می گردد. این ویزاها، مطابق با اصول صدور ویزاهای عمومی فورا به وزارت امور خارجه اطلاع داده می شود. این نوع ویزاها مشمول هزینه نمی گردد.

6) با درنظر داشتن منافع کشور، به اتباع خارجی که صدور ویزا به ایشان برای کشور منفعتی در بر داشته باشد، صدور ویزا مستقیما از سوی سفرای جمهوری ترکیه صورت می پذیرد. این گونه ویزاها، مطابق با اصول صدور ویزاهای عمومی فورا به وزارت امور خارجه اطلاع داده می شود. این نوع ویزاها مشمول هزینه نمی گردد.

 

 

معافیت ویزا

 

1) از اتباع خارجی ذکر شده در زیر در حین ورود به ترکیه ویزا خواسته نخواهد شد:

الف) شهروندان کشورهایی که با قراردادهایی که جمهوری ترکیه طرف آن می باشد و یا با تصمیم هیئت وزیران از ویزا معاف گردیده اند

ب) افرادی که در تاریخ ورود به ترکیه دارای اجازه اقامت و یا اجازه کار معتبر می باشند

ج) دارندگان گذرنامه مهر شده مخصوص اتباع خارجی که بر اساس ماده 18 قانون گذرنامه به شماره 5682 و تاریخ 15/07/1950 صادر گردیده و دارای اعتبار می باشد

د) افرادی که با اخذ مجوز خروج از تابعیت بر اساس ماده 28 قانون شهروندی ترکیه به شماره 5901 و تاریخ 29/05/2009، تابعیت ترکیه ای خود را از دست داده اند

2) از افرادی که در زیر ذکر گردیده است ممکن است ویزای ترکیه طلب نگردد:

الف) افرادی موجود در وسیله نقلیه ای که بنابر دلایل فورس ماژور مجبور به استفاده از بنادر دریایی و هوایی ترکیه گردیده و قصد دارد تا به آن شهر بندری وارد گردد

ب) افرادی که بنادر دریایی آمده و به شرط آنکه بیش از هفتاد و دو ساعت نباشد قصد گردش در شهر بندری و استان های اطراف را با هدف گردشگری دارد

 

 

ویزاهایی که در درب مرزی صادر می گردد

 

1) به اتباع خارجی که بدون اخذ ویزا به درب های مرزی آمده اند، در صورتی که مدارک لازم برای خروج از ظرف مهلت تعیین شده از ترکیه را ارائه نمایند، در درب های مرزی به صورت استثناء ویزا داده خواهد شد.

2) ویزای مرزی از سوی استانداری مرتبط با درب مرزی مربوطه صادر می گردد. استانداری این وظیفه را به واحد مربوطه در مرز محول می نماید. تا زمانی که از سوی هیئت وزیران مدت زمان دیگری تعیین نگردیده است، این نوع ویزا تنها حداکثر پانزده روز اجازه 

اقامت در ترکیه را می دهد.

3) در صدور ویزای مرزی، می تواند بنابر شرایط بشردوستانه بیمه بهداشت و درمان درخواست نگردد.

 

 

ویزاهای ترانزیت فرودگاه

 

برای اتباع خارجی که از ترکیه به صورت ترانزیت عبور خواهند نمود، می تواند ویزای ترانزیت فرودگاه اعمال گردد. ویزای ترانزیت فرودگاه، برای استفاده حداکثر شش ماهه، از سوی کنسولگری ها صادر می گردد.

اتباع خارجی که به آنها ویزا داده نخواهد شد

الف) افرادی که گذرنامه و یا برگه مورد استفاده به جای گذرنامه آنها حداقل شصت روز بیشتر از مدت ویزای درخواست شده اعتبار نداشته باشد.

ب) افرادی که ورود آنها به ترکیه ممنوع می باشد

پ) افرادی که از جهت نظم عمومی و یا امنیت دارای مشکل باشند

ج) افرادی که دارای بیماری باشند که تهدیدی برای سلامت جامعه محسوب گردد

د) بر اساس تفاهم نامه هایی که جمهوری ترکیه طرف آنها می باشد، افراد محکوم و یا متهم از جرم و یا جرائمی که باید مجرمین آنها اعاده گردند،

ر) افرادی که فاقد بیمه معتبر برای مدتی که در ترکیه اقامت خواهند نمود، می باشند

ز) افرادی که دلیل مستدلی برای ورود به ترکیه، عبور از ترکیه و یا اقامت در ترکیه نداشته باشند

ک) افرادی که برای مدتی که در ترکیه خواهند ماند امکانات مادی کافی و منظم نداشته باشند

گ) افرادی که پرداخت های ناشی از نقض ویزا و یا اجازه اقامت قبلی و یا بدهی هایی که بر اساس قانون در رابطه با دریافت طلب عامه به شماره 6183 و تاریخ 21/07/1953 باید پرداخت گردد را قبول نمی نمایند و یا افرادی که جرائم و بدهی های خود را بر اساس قانون کیفری ترکیه به شماره 5237 و تاریخ 26/09/2004 قبول ننمایند.

 

 

باطل کردن ویزا

 

1) ویزاها در صورت;

الف) ثابت گردد که جعلی می باشد،

ب) فهمیده شود که بر روی آن تحریفات وجود دارد و یا خدشه دار شدن است،

ج) ورود صاحب ویزا به ترکیه ممنوع گردد،

د) شواهد جدی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه فرد احتمال ارتکاب جرم دارد،

ر) جعلی بودن گذرنامه و یا مدرک جایگزین گذرنامه و یا انقضاء تاریخ اعتبار آن،

ز) استفاده از ویزا برای خارج از اهداف تعیین شده برای ویزا و یا معافیت های ویزایی،

ک) درک اینکه مدارک و شروط لازم برای دادن ویزا دارای اعتبار نمی باشد،

از سوی مقامات و یا استانداری های صادر کننده ویزا باطل می گردد.

2) در صورتی که در طول مدتی که ویزا دارای اعتبار می باشد، حکم به اخراج از کشور در خصوص فرد خارجی داده شود، ویزا باطل خواهد گردید.

منبع:اداره کل مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه

 

ورود به ترکیه و خروج از ترکیه از درب های مرزی و با گذرنامه و یا مدرک جایگزین گذرنامه صورت می پذیرد.

 

کنترل مدارک

 

1- فرد خارجی موظف است که در حین ورود به ترکیه و یا خروج از ترکیه گذرنامه و یا مدرک جایگزین گذرنامه را به مامورین مسئول ابراز نماید.

2- کنترل مدارک در رابطه با گذرگاه های مرزی، می تواند در وسایل نقلیه که در حال حرکت می باشند نیز به جای آورده شود.

3- اتباع خارجی که از محوطه ترانزیت فرودگاه استفاده می نمایند، ممکن است از سوی مقامات دارای صلاحیت مورد کنترل قرار گیرند.

4- در حین ورود به ترکیه، کنترل می گردد که آیا اتباع خارجی مشمول ماده 7 قانون شماره 6458 می گردند یا خیر.

5- در اجرای این ماده، افرادی لازم دیده می شود تا مورد کنترل کامل قرار گیرند را حداکثر چهار ساعت می توان معطل نمود.

 

اتباع خارجی که به آنها اجازه ورود به ترکیه داده نخواهد شد

 

1- افرادی که فاقد گذرنامه، مدرک جایگزین گذرنامه، ویزا و یا اجازه اقامت و یا اجازه کار باشند و یا این مدارک را از طرق غیرقانونی بدست آورده باشند و یا مدارکشان جعلی باشد،

2- افرادی که گذرنامه و یا برگه مورد استفاده به جای گذرنامه آنها حداقل شصت روز بیشتر از تاریخ انقضای ویزا، معافیت ویزا و یا اجازه اقامت آنها اعتبار نداشته باشد،

3- با محفوظ باقی ماندن پاراگراف دوم ماده 15 قانون شماره 6458 حتی اگر مشمول معافیت از ویزا نیز باشند، به خارجیانی که در زیر ذکر گردیده است ویزا داده نمی شود:

 

الف) افرادی که گذرنامه و یا برگه مورد استفاده به جای گذرنامه آنها حداقل شصت روز بیشتر از مدت ویزای درخواست شده اعتبار نداشته باشد.

ب) افرادی که ورود آنها به ترکیه ممنوع می باشد

پ) افرادی که از جهت نظم عمومی و یا امنیت دارای مشکل باشند

ج) افرادی که دارای بیماری باشند که تهدیدی برای سلامت جامعه محسوب گردد

د) بر اساس تفاهم نامه هایی که جمهوری ترکیه طرف آنها می باشد، افراد محکوم و یا متهم از جرم و یا جرائمی که باید مجرمین آنها اعاده گردند،

ر) افرادی که فاقد بیمه معتبر برای مدتی که در ترکیه اقامت خواهند نمود، می باشند

ز) افرادی که دلیل مستدلی برای ورود به ترکیه، عبور از ترکیه و یا اقامت در ترکیه نداشته باشند

ک) افرادی که برای مدتی که در ترکیه خواهند ماند امکانات مادی کافی و منظم نداشته باشند

گ) افرادی که پرداخت های ناشی از نقض ویزا و یا اجازه اقامت قبلی و یا بدهی هایی که بر اساس قانون در رابطه با دریافت طلب عامه به شماره 6183 و تاریخ 21/07/1953 باید پرداخت گردد را قبول نمی نمایند و یا افرادی که جرائم و بدهی های خود را بر اساس قانون کیفری ترکیه به شماره 5237 و تاریخ 26/09/2004 قبول ننمایند.

 

امور مرتبط با مراجعه جهت حفاظت بین المللی

 

شروط تعیین شده برای ورود به ترکیه، خروج از ترکیه، کنترل مدارک و اتباع خارجی که به ورود آنها اجازه داده نخواهد شد، به عنوان مانعی برای مراجعه جهت حفاظت بین المللی محسوب نگردیده و اعمال نمی گردد.

 

ممنوعیت ورود به ترکیه

 

1- اداره کل در صورت لزوم می تواند پس از دریافت نظرات سازمان ها و نهادهای دولتی مربوطه، ورود افرادی را که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و یا سلامت عمومی ممکن است مشکل ایجاد نمایند را به ترکیه ممنوع نماید.

2- ورود افرادی که از ترکیه اخراج گردیده اند، از سوی اداره کل و استانداری های ممنوع گردیده است.

3- مدت ممنوعیت ورود به ترکیه حداکثر پنج سال می باشد. اما در صورتی که برای نظم عمومی و امنیت عمومی تهدیدی جدی محسوب گردد این مدت می تواند از سوی اداره کل حداکثر تا 10 سال دیگر تمدید گردد.

4- ممنوعیت ورود اتباع خارجی  که مدت ویزا و یا اجازه اقامت آنها به پایان رسیده است و پیش از آنکه این وضعیت از سوی مقامات تثبیت گردد، برای خروج از ترکیه به استانداری ها مراجعه نموده و در خصوص آنها حکم به اخراج از ترکیه داده شده است، نمی تواند بیش از یک سال باشد.

5- در خصوص افرادی که بر اساس ماده 56 قانون شماره 6458 از آنها برای خروج دعوت گردیده است و آنها نیز در ظرف مهلت مقرر کشور را ترک نموده اند، می توان در خصوص آنها حکم به ممنوعیت ورود ندارد.

6- اداره کل می تواند ممنوعیت ورود را بردارد و یا با حفظ ممنوعیت ورود، برای مدت معینی به فرد اجازه ورود به ترکیه بدهد.

7- پذیرش برخی از اتباع خارجی بنابر دلایل امنیت عمومی و نظم عمومی، نیاز به اخذ مجوز اولیه از اداره کل خواهد داشت.

admin

اشتراک گذاری
منتشر شده توسط
admin

آخرین نوشته ها

انواع روشهای مهاجرت

روشهای مهاجرت مهاجرت یک پدیده‌ی جهانی است که در طول تاریخ انسانیت همواره وجود داشته…

2 هفته پیش

زیباترین کلیسا های کشور ترکیه

تاریخ کلیسا در کشور ترکیه تاریخچه حضور کلیساها در کشور ترکیه بسیار پیچیده و متنوع…

3 هفته پیش

جزیره های معروف ترکیه

جزایر زیبا در کشور ترکیه ترکیه یک کشور وسیع با سواحل طولانی در دریای مرمره،…

4 هفته پیش

سرمایه گذاری در بورس ترکیه

بورس ترکیه و سرمایه گذاری بورس ترکیه یکی از بازارهای مالی پررونق در منطقه خاورمیانه…

4 هفته پیش

تاریخچه ترکیه از دوره بیزانس تا معاصر

ترکیه، یکی از کشورهای مهم و تاریخی در خاورمیانه است که دارای یک تاریخچه غنی…

4 هفته پیش

واردات و صادرات ترکیه، بازرگانی ترکیه

ترکیه یکی از کشورهایی است که در زمینه بازرگانی و تجارت جهانی نقش مهمی دارد.…

4 هفته پیش